Dit zijn onze verwachtingen voor 2023

Het juiste moment vinden voor de verkoop van je bedrijf is altijd een uitdaging. Zeker voor het merendeel van de ondernemers die dit hooguit één keer in hun leven meemaken. Daarom is het goed om je tijdig voor te bereiden en in te lezen. Wat er wereldwijd om ons heen gebeurt, is daarbij zeker van belang. Bij IMAP zien we een aantal ontwikkelingen die we je graag meegeven. Onderstaand willen we inzoomen op de uitkomsten van een onderzoek dat heeft plaatsgevonden onder wereldwijde IMAP adviseurs.

Algemene ontwikkelingen van invloed op transacties

Wat we overal merken zijn natuurlijk de – in menige branches hardnekkige – supply chain issues en de daarmee gepaard gaande stijgende inflatie. Het drama Oekraïne-Rusland heeft zijn invloed uiteraard, met de bijbehorende politieke risico’s. Met de daarmee deels samenhangende stijgende olie- en gasprijzen, energiekosten en oplopende tarieven voor de basisgrondstoffen. Signalen over een recessie houden dan ook aan. We verwachten dat Noord-Amerika en de EMEA-regio de meeste kans op een recessie hebben, vergeleken met Latijns-Amerika en Azië.

Geopolitiek

Als je het dealvolume van 2022 vergelijkt met dat van 2021 is er een vertraging merkbaar. Of dit een realistische vergelijking is, kan je je afvragen aangezien 2021 een recordjaar was. Op dit moment zegt ruim één derde (36,1%) van de IMAP M&A adviseurs dat geopolitieke spanningen een externe belemmering vormen bij het sluiten van een transactie. De kans dat dit in Europa en dus ook in Nederland speelt, zou hoger kunnen zijn vanwege de nabijheid van het geschil tussen Oekraïne en Rusland.

Stijgende rente duwt waarderingen omlaag

Bijna de helft (46,6%) van de adviseurs zegt dat te hoge waarderingsverwachtingen de belangrijkste operationele belemmering zijn bij het sluiten van transacties. Dit is ook in Nederland het geval door de stijgende rente. Die rente duwt de waarderingen omlaag in vergelijking met de periode hiervoor met de lage rente. Dit vertaalt zich in lagere aankoopmultiples. Brookz Overname Barometer geeft aan dat de gemiddelde EBITDA multiple voor Nederlandse MKB ondernemingen is gedaald van 4,85x naar 4,70x. Die zijn weliswaar per sector verschillend, maar ruim de helft (51%) van de adviseurs verwacht een daling in 2023.

M&A volume blijft sterk

Meer dan de helft van de ondervraagde adviseurs verwacht dat het M&A-volume in 2023 zal toenemen of gelijk zal blijven, terwijl ruim één derde (37,6%) van de adviseurs een gematigde daling verwacht. Bij IMAP Nederland verwachten we dat in de tweede helft van 2023 de volumes weer gaan toenemen.  Daar staat tegenover dat de algemene consensus in Europa en het Midden-Oosten is dat bijna 60% een daling van het volume aan fusies en overnames verwacht in 2023.

Private Equity motor van de fusie- en overnamemarkt in 2023

Ongeveer 25% van de adviseurs – in alle sectoren – verwacht dat de activiteit van Private Equity (PE) zal toenemen, terwijl 15% een daling verwacht. PE-firma's hebben veel ‘dry powder’ liggen en zijn daarom goed uitgerust voor de nodige deals. Wij verwachten dat PE-firma's in Nederland in 2023 een belangrijke motor van de fusie- en overnamemarkt zullen zijn.

Transacties in Nederland vaker door verticale integratie

Over het algemeen gezien, vergrijst de ondernemerspopulatie en daarom is het meest verwachte transactietype opvolging (55%), gevolgd door horizontale consolidatie (41%) en verticale integratie (38%). IMAP Nederland ziet vooral in de Nederlandse markt de verticale integratie als meest relevante transactietype. Vooral met het oog op de toeleveringsproblemen en de volatiele marktomstandigheden. De meest prominente factoren die deze transacties beïnvloeden ten opzichte van 2022 zijn kenmerkend voor het huidige economische klimaat: consolidatie van sectoren, het lastige bedrijfsklimaat en de extra benodigde financiering.

Goede koperslijst en realistische transactiewaardering onontbeerlijk

Bijna alle adviseurs (ongeveer 95%) wijzen – naast een goed en deskundig M&A-team – twee belangrijke factoren aan voor een geslaagde deal. Zowel een goede koperslijst als een realistische transactiewaardering staat te boek als onontbeerlijk voor een succesvolle M&A-transactie.

More moments

Stay on the map

Schrijf je in en krijg voortdurend interessante blogs, tips & tricks en ervaringen van ondernemers voorgeschoteld.
Schrijf je in