Man staart uit het raam en denkt na over een Management Buy-Out (MBO)

Management Buy-Out

Aug 2022 -

Eenvoudig gezegd houdt een Management Buy-Out (MBO) in dat het huidige managementteam de onderneming in zijn geheel of gedeeltelijk overneemt. De eigenaar van de onderneming draagt hierbij geleidelijk of ineens zijn aandelen en zeggenschap over aan het management. Hierbij is vertrouwen in het team cruciaal. Meestal neemt het managementteam de volledige controle en eigendom over en gebruikt het hun expertise om de onderneming te laten groeien en vooruit te helpen. IMAP zorgt ervoor dat dit lange termijn overnameproces voor beide partijen aangenaam verloopt. Dit is erg belangrijk omdat koper en verkoper al een (jarenlange) relatie hebben. Waar ze voorheen altijd samenwerkten, komen er nu tegengestelde belangen: de verkoopprijs en de voorwaarden. Deze verschillen worden ook zichtbaar als het gaat over de toekomst.

De belangrijkste kenmerken van een Management Buy-Out

De verhoudingen tussen partijen vormen een belangrijk element in een MBO proces. Daarnaast ook de waardering omdat die gebaseerd is op een prognose. Het MBO team is gebaat bij het opstellen van een lagere prognose terwijl de verkoper juist een stijgende prognose wil laten zien. Ook moeten partijen zich er van bewust zijn dat een gezamenlijk proces ook verliezers kan opleveren. Dit kan het MBO team zijn als ze niet de koper worden. Vaak zijn ze teleurgesteld en wordt de onderneming alsnog verkocht aan een externe partij. Anderzijds ook de verkoper als zijn belangrijkste mensen (door een teleurstellend proces) hun heil elders gaan zoeken. Een ander belangrijk element bij een MBO proces is de financiering. Vaak worden MBO’s gefinancierd door een mix van eigen vermogen, private equity financiers, bankfinanciering en verkopersfinanciering. Juist deze verkopersfinanciering is noodzakelijk om de overname mogelijk te maken.

Het bedrijf wordt na het overnameproces gemanaged door een team dat al bekend is met het bedrijf. Niet alleen verloopt het proces hierdoor sneller aangezien beide partijen elkaar kennen, ook wordt de kans van slagen groter dan wanneer een buitenstaander instapt. Het team zet vaak de huidige strategie eerst voort en gaat daarna zijn eigen koers varen.

De voor een MBO vereiste financiering is vaak vrij groot en is meestal een combinatie van vreemd en eigen vermogen dat afkomstig is van de kopers, financiers en vaak de verkoper. Aangezien een aanzienlijke hoeveelheid geleend kapitaal wordt gebruikt, wordt het beschouwd als een Leveraged Buy-Out. Als zodanig kan het ook een leveraged management buy-out worden genoemd.

Het voordeel van een MBO ten opzichte van een Management Buy-In (MBI) is dat de bestaande managers het overnemen waardoor er geen sprake is van een leercurve. Dit zou wel het geval zijn als het bedrijf door een nieuwe groep managers geleid zou worden, wat dus gebeurt bij een MBI. Voor de overige medewerkers verandert er vaak niet veel. De huidige directie blijft de onderneming aansturen.

Er geldt een wettelijke onderzoeksplicht voorafgaand aan het kopen van een bedrijf. Over het algemeen wordt dit onderzoek uitgevoerd in de vorm van een due diligence, zodat er aansprakelijkheid is als er onbekende zaken uit het onderzoek komen.

Advies nodig?
blue circle-icon check
close
Formulier succesvol verzonden
Wat maakt een MBO succesvol?

Een MBO komt bijna nooit aan bod als de eigenaar en het managementteam een slechte band hebben met elkaar. Echter staan de belangen van beide partijen vaak wel tegenover elkaar.

Een MBO is succesvol wanneer deze beide partijen zo tevreden mogelijk het traject doorlopen. Dit wordt bereikt door heldere, haalbare (proces) afspraken te maken over de toekomst en door volledig inzicht te krijgen middels een due diligence.

IMAP vertegenwoordiger legt uit hoe IMAP kan helpen bij een Management Buy-Out (MBO)
Hoe kan IMAP helpen bij een Management Buy-Out?

Doordat in dit geval beide partijen elkaar kennen, is het belangrijk dat een neutrale buitenstaander de MBO soepel laat verlopen. IMAP luistert aandachtig naar de wensen en handelt op basis van de belangen van zowel eigenaar als managementteam. Hierdoor kan IMAP bemiddelen met als doel een succesvol MBO traject dat jouw bedrijf helpt om te groeien.

Welke M&A thema’s zijn er?

Pre-Exit

Het woord zegt het al – Pre-Exit. Wanneer je nog niet klaar bent met je onderneming maar toch niet alleen verder wilt. Als ondernemer en aandeelhouder een interessante fase. Je behoudt (veelal) een minderheidsbelang maar krijgt daar wel al veel zekerheden voor terug van de koper. Het innen van een deel van de ondernemingswaarde, is alvast één zekerheid.

Meer informatie
Bedrijf verkopen

‘De deal van je leven’ wordt het wel eens genoemd: je bedrijf verkopen. Het moment dat je jouw onderneming overdraagt aan je management of aan een externe partij. Je bedrijf verkopen doe je meestal maar één keer en dat moet dus een proces zijn waar je tevreden op terugkijkt. Het gewenste proces. De gewenste opbrengst. De beste deal.

Meer informatie
Buy-and-build

Bedrijven aankopen om verder te bouwen aan de eigen onderneming. Een Buy-and-build strategie wordt veelal toegepast als er bijvoorbeeld een versnelde groei gewenst is. Bedrijven kopen om expliciete kennis over te nemen, in een andere regio of land actief te worden, professionele medewerkers toe te voegen aan je eigen team of een positie in een nieuwe sector te bemachtigen.

Meer informatie
Financiering

Binnen het kennisgebied van fusies en overnames (M&A), Pre-Exits, Management Buy Outs, Management Buy Ins, Buy-and-build strategieën stroomt er één kennisdomein als een rode draad door al deze materie heen: Financiering. Wie gaat dat betalen? Of liever gezegd: Wie gaat investeren? Een simpele maar oh zo belangrijke vraag.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over Management Buy-Out?

MBO's vinden vaak plaats omdat het management vindt dat zij beter in staat zijn om het bedrijf te helpen groeien en financieel te laten slagen. Deze transacties zijn belangrijke exit-strategieën voor grote bedrijven die onrendabele activa willen verkopen of particuliere bedrijven waarvan de eigenaars met pensioen willen gaan.

More moments

Stay on the map

Schrijf je in en krijg voortdurend interessante blogs, tips & tricks en ervaringen van ondernemers voorgeschoteld.
Schrijf je in