De earn-out regeling

De koopprijs is één van de belangrijkste onderdelen in een bedrijfsovername traject. Indien koper en verkoper het niet eens kunnen worden over de overnamesom, is een earn-out regeling een mogelijke oplossing om nader tot elkaar te komen. Een earn-out regeling is een (betalings)variant waarbij een deel van de koopprijs afhankelijk wordt gemaakt van de toekomstige resultaten van de onderneming. Gedurende de earn-out periode (één of meerdere jaren) wordt een nabetaling overeengekomen op basis van de behaalde omzet, brutomarge, EBITDA of andere KPI. Voor de precieze invulling van de earn-out regeling bestaan verschillende varianten en voorbeelden. Welke aspecten van de earn-out verdienen extra aandacht van de verkopende partij?