Het simpele antwoord is, ja. Het monetair beleid van centrale banken en de daaruit voortvloeiende rentetarieven hebben een versterkende invloed op de economie. Meer beschikbaar kapitaal biedt voor ondernemingen meer mogelijkheden om te groeien en investeren.  Dat heeft de afgelopen jaren ook een belangrijke rol gespeeld op de fusie- en overnamemarkt (M&A).

Maar wat betekent het als de rentes oplopen en er minder kapitaal beschikbaar is?

Het is goed om te realiseren dat rente niet de enige factor is die een rol speelt. Economisch vertrouwen in de toekomst maar ook zaken als duurzaamheid en schaalvoordelen spelen een belangrijke rol. Maar wat betekent het dan voor mij als eigenaar als ik overweeg om mijn bedrijf te verkopen?

Als je overweegt je bedrijf te verkopen, is het van belang om de impact van een stijgende rente te begrijpen en realiseren. In dit artikel gaan we dieper in op de vraag: "Welke invloed heeft de oplopende rente op de verkoop van mijn bedrijf?"

De invloed van rentetarieven op bedrijfswaardering

Bij het vaststellen van de waarde van een bedrijf worden toekomstige kasstromen tegen een bepaalde rente contant gemaakt. Wanneer de rentetarieven laag zijn, worden toekomstige kasstromen minder sterk in waarde verminderd, wat resulteert in hogere bedrijfswaarderingen. Wanneer de rentetarieven echter stijgen, worden de kosten van geld lenen hoger. Dit resulteert in hogere disconteringsvoeten en heeft een waarde verlagend effect.

Invloed op de financiering van de overname

Een ander belangrijk aspect is hoe stijgende rentetarieven de financieringsstructuur van de deal kunnen beïnvloeden. Hogere rentetarieven verhogen de kosten van schuldfinanciering, wat betekent dat het voor potentiële kopers duurder wordt om geld te lenen om de overname te financieren. Dit kan de bereidheid van kopers om hoge prijzen te betalen verminderen en kan ook hun vermogen om de deal te financieren beperken. Dit aspect speelt met name bij private equity. Hier speelt de financiering een belangrijke rol speelt in de dealstructurering.

De impact op strategische en financiële kopers

Het effect van renteveranderingen kan ook variëren tussen verschillende soorten kopers. Strategische kopers, die vaak kopen om hun bestaande bedrijfsactiviteiten te versterken of te laten groeien, kunnen minder gevoelig zijn voor schommelingen in de rente. Hun beslissingen worden vaak meer gedreven door de strategische fit en de potentiële synergiën die de overname zou kunnen opleveren.

Aan de andere kant zijn er financiële kopers, zoals private equity firma's. Zij zijn vaak meer gevoelig voor renteveranderingen vanwege hun afhankelijkheid van geleend geld om overnames te financieren.

De rol van economische vooruitzichten

Het is ook belangrijk om te onthouden dat renteveranderingen vaak gepaard gaan met bredere economische schommelingen. Stijgende rentetarieven kunnen bijvoorbeeld wijzen op een sterke economie, wat op zijn beurt kan leiden tot hogere bedrijfswinsten en positieve waarderingen. Echter, in een omgeving van oplopende rente en economische onzekerheid, kan het tegenovergestelde waar zijn.

Conclusie

Hoewel een stijging van de rentevoeten uitdagingen met zich mee kan brengen voor de verkoop van je bedrijf, zijn er nog steeds vele factoren die kunnen bijdragen aan een succesvolle verkoop. Het is cruciaal om goed voorbereid te zijn en een helder inzicht te hebben in hoe macro-economische factoren zoals rentetarieven je onderneming kunnen beïnvloeden. Belangrijk is ook om te beseffen dat bedrijfsspecifieke factoren zoals (toekomstige) groei, kwaliteit management team, en klantafhankelijkheid in de deals tot circa Euro 100 miljoen een zeer belangrijke rol spelen. Daarnaast zijn er branche specifieke factoren die een groot effect op de waarde van een onderneming hebben.

En hoewel verhoogde rentetarieven de kosten van leningen kunnen verhogen en de waarderingen kunnen drukken, kunnen ze ook wijzen op een sterkere economie. Wat weer gunstig kan zijn voor de winstgevendheid van bedrijven. Bovendien kunnen strategische kopers, die zich meer richten op de voordelen en synergiën die een overname kan opleveren, minder gevoelig zijn voor renteschommelingen.

Een ervaren adviseur begeleid je door de complexiteiten van het M&A-proces en helpt je inzichtelijk te maken wat de impact is van macro-economische factoren op de verkoop van je bedrijf. Ook helpen zij bij het vinden van het juiste moment en het bepalen van de beste strategie voor de verkoop van je onderneming. Rekening houdend met zowel de huidige rentetarieven als andere relevante marktfactoren.

In het huidige economische klimaat is het meer dan ooit van belang om te blijven leren en te begrijpen hoe wereldwijde economische trends de waarde van je onderneming kunnen beïnvloeden. Hoewel het verkopen van een bedrijf altijd een complex proces zal zijn, kan het begrijpen van de invloed van de rente je helpen beter voorbereid te zijn en uiteindelijk succesvol te zijn in het bereiken van je verkoopdoelen.

Create your moment

Ben je op zoek naar overnameadvies? Of heb je vragen over de kostenstructuur? Neem contact met ons op voor vragen en we informeren je graag.
Contact

More moments