Overeenkomsten tussen succesvolle ondernemingen

Een succesvolle onderneming kijkt vooruit. Weet waar kansen liggen, innoveert en gaat met passie en plezier op zijn doel af. In de foodsector is dit niet anders. Door nieuwe consumententrends tijdig te signaleren en erop in te spelen, blijven succesvolle ondernemingen in de food sector groeien. Zij spelen in op behoeftes van de consument en durven hierbij ook risico’s te nemen om hun moment te pakken. Denk hierbij aan gemak maar ook aan voedingssupplementen of plantbased producten.

De plantbased sector groeit snel. Met een verwachte groei van ongeveer 18% de komende 7 jaar is het een sector waar trends en ontwikkelingen de markt voeden. Ontwikkelingen zoals aangescherpte regelgeving in de vleesindustrie, een toename van de wereldbevolking en een toenemende bewustwording bij consumenten (gezondheid en klimaat) zorgt ervoor dat er in deze sector veel gebeurd maar waar je als onderneming ook op in moet (durven) spelen.

Ook de voedingssupplementen markt is een snelgroeiende sector. Een trend die we bij plantbased zien, is ook sterk aanwezig bij voedingssupplementen; bewustwording van gezondheid en omgeving. Er is een onmiskenbare shift in de populariteit om gezonder en fitter door het leven te gaan. Maar ook ontwikkelingen zoals vergrijzing en overgewicht bij een groot deel van de (wereld) bevolking  draagt bij aan de stijgende vraag naar producten die een positief effect hebben op aandoeningen gerelateerd aan veroudering of ondersteuning bieden bij overwicht gerelateerde ziekten.

Met een stijgende omvang van de voedingssupplementenmarkt en plantbased producten kunnen we voorzichtig concluderen dat consumenten zich steeds bewuster worden van gezondere keuzes en ook bereid zijn om hier meer geld aan te besteden. Kansen voor (succesvolle) ondernemingen om te groeien.

Strategische keuzes maken en het juiste moment kiezen

Ondernemingen zetten steeds meer in op (technische) groei mogelijkheden door product en service uitbreiding, uitbreiding naar omliggende landen. Maar ook door verduurzaming in het totale productieproces of door een extra distributiekanaal toe te voegen aan hun al bestaande lijn. Het overnemen van een andere onderneming (buy-and-build strategie) wordt veelal toegepast als versnelde groei wenselijk is. Met zo’n strategie kunnen ondernemingen specifieke kennis overnemen, geografisch uitbreiden, team van gespecialiseerde medewerkers toevoegen aan hun eigen team of een positie in een nieuwe sector bemachtigen.

Bij foodbedrijven is dit niet anders. Ook hier zien we eenzelfde soort strategische groei. Om groei te realiseren binnen de voedingsindustrie is het essentieel  om  in te spelen op veranderende consumentenbehoeftes, demografische veranderingen en innovaties. Door actief  in te zetten op je groeistrategie, kun je je onderscheiden en betere marges realiseren. Consumenten zijn zich bewuster van hun lichaam, gezondheid, omgeving en hun algehele fitheid. Tegelijkertijd willen zij ook de herkomst en oorsprong weten van de producten en hoe ze zijn  gemaakt, wat erin zit (plant based/clean food) en zijn zij op zoek naar gemak.  Daarnaast kan het digitaliseren van processen en gebruik maken van  data zorgen voor groei.

Uiteindelijk draait het bij de groei van een onderneming ook om het pakken van de juiste momenten. Wat is het beste moment voor een buy-and-build strategie, hoe en wanneer ga je over op het maken van (nieuwe) strategische keuzes?

Trends in bedrijfsadvies

Trends in bedrijfsadvies in algemene zin is dat er steeds meer hoogwaardig advies wordt verlangd door klanten. Meer specialistisch dan generalistisch. Toegevoegde waarde van een adviseur bij een bedrijfsovername ligt vooral op het identificeren van de beste kopers en het strategisch positioneren van de onderneming. Zaken zoals het uitvoeren van een foutloos overnameproces is uiteraard noodzakelijk maar daar wordt het verschil niet op gemaakt. Het doordringen tot de kern van een onderneming en die positioneren te midden van een snel veranderende markt is cruciaal. In de voedingsketen ligt de marktmacht bij de grote partijen. Schaalvergroting speelt dan ook een belangrijke rol om een goede onderhandelingspositie te creëren.

Niet alleen bij verkoop speelt dit een rol maar ook bij aankoop is het identificeren van de juiste targets cruciaal. Een adviseur moet daarbij de markt en de partijen kennen om een goede beoordeling te maken van de strategische fit tussen bedrijven.

De X-factor bij een bedrijfsverkoop

Sommige bedrijven hebben de X-factor. Zij hebben iets unieks, iets wat een ander bedrijf niet heeft of een marktpositie die niet te evenaren is. Het draait echter allemaal om het momentum. Timing in bedrijfsverkoop is essentieel en de juiste acties nemen, is net zo belangrijk. Een bedrijfsoverdracht kan één jaar, twee jaren, of misschien wel vijf jaren op zich laat wachten.

Om de concurrentie voor te blijven is het goed om te weten waar jouw onderscheidend vermogen ligt. Wat maakt jouw onderneming uniek en hoe zet je deze USP’s strategisch in de markt? Ook in de voedingsindustrie moeten bedrijven weten waar hun onderscheidend vermogen ligt en op zoek naar nieuwe groei mogelijkheden. De consument is steeds meer op zoek naar gemak, maar idealiter ook een gezonder en duurzamer product. Voor foodbedrijven genoeg kansen in het ontzorgen van de consument maar ook bij het maken van de juiste duurzame(re) keuze.

Elke onderneming is bijzonder wat elke transactie uitzonderlijk maakt. Bij IMAP behandelen we elke transactie alsof het onze eigen verkoop is. Onze expertise kunnen we zowel economisch als strategisch inzetten om het verkoopproces optimaal te begeleiden. En er het maximale uit te halen.

Kies jouw moment bij bedrijfsbeslissingen of verkoop van je bedrijf

Het juiste moment vinden voor de verkoop van je bedrijf is altijd een uitdaging. Zeker voor het merendeel van de ondernemers die dit hooguit één keer in hun leven meemaken. Het moment wordt  bepaald door de onderneming, de markt maar ook door de aandeelhouders. De combinatie van deze factoren bepaalt uiteindelijk het juiste moment en is dus voor iedere onderneming anders.

Algemene economische omstandigheden spelen zeker een rol maar de prestaties en levensfase van de onderneming zijn zeker zo belangrijk. De laatste jaren is een trend ontstaan dat de (persoonlijke omstandigheden van de) aandeelhouder minder vaak de aanleiding is van een verkoop. Leeftijd van de directeur/groot aandeelhouder speelt nog steeds een rol maar strategische overwegingen worden steeds belangrijk.

Als zelfstandig ondernemer is het moeilijker om te investeren in automatisering, een aantrekkelijke werkgever te zijn met doorgroei mogelijkheden en produceren tegen lage kosten. Denk ook aan zaken zoals regelgeving en milieueisen die het lastiger maken om nog onderscheidend te blijven.

Misschien vind je het simpelweg tijd om te verkopen, omdat je toe bent aan pensioen en een opvolger zoekt. Of je bedrijf is alsmaar gegroeid en door de waan van de dag ben je niet meer echt met ondernemen bezig. Of voor de onderneming is het simpelweg het juiste moment, zodat groei en continuïteit zijn gewaarborgd. Of je wilt totaal iets nieuws starten. Elke situatie vraagt om een andere verkoopstrategie.

Er is een ‘best moment’ om je bedrijf te verkopen of om extern kapitaal aan te trekken voor strategische groei en continuïteit. Het juiste moment pakken, is de kunst.

More moments

Create your moment

Wil je meer weten over het overnameproces of hoe je als onderneming een strategische groei en continuïteit kan creëren? Neem contact met ons op.
Contact