Toenemende onzekerheid onder ondernemers

Meer ondernemers zetten hun bedrijf in de verkoop en het aantal kritische kopers neemt toe. De onzekerheid onder ondernemers neemt toe door nieuwe marktrisico’s als de oorlog in Oekraïne en de oplopende rentes. Bedrijfsresultaten zullen naar verwachting de komende periode meer fluctueren, door onder andere grondstoffenschaartse en oplopende inflatie.

Maar hoe kan je profiteren van deze marktvolatiliteit?

Echter, was deze groeiende onzekerheid de afgelopen 2 jaar ook niet voelbaar? Desondanks hebben we in 2021 te maken gehad met een recordjaar aan bedrijfsovernames. Veel ondernemers blijken goed in staat om snel te acteren op volatiele marktomstandigheden. In veel sectoren heeft juist de volatiliteit geleid tot recordwinsten. Wij zien dat juist deze bedrijven hiervan willen profiteren en nu willen verkopen. Momenteel stijgt de rente voor het eerst sinds vele jaren weer. Hiermee daalt de contante waarde van de toekomstige kasstromen en daarmee  de waarde van bedrijven. Deze ontwikkeling zien we ook bij beursgenoteerde ondernemingen met een nadruk op snelgroeiende bedrijven.  Omdat er vele andere factoren van invloed zijn op de waarde van een onderneming is het niet per definitie zo dat de waarde van en onderneming nu lager is dan vorig jaar, tegelijk zien we ook voor kopers nog volop mogelijkheden. Private Equity heeft recent nog veel geld opgehaald bij investeerders,  ‘dry powder’ dat geïnvesteerd moet worden.

Het moment van verkoop is afhankelijk van verschillende factoren

Of de huidige marktomstandigheden een reden zijn om te verkopen is niet direct zo te zeggen. Het juiste moment om te verkopen verschilt sterk per onderneming, ondernemer en sector maar als de marktomstandigheden verder verslechteren is het beste moment misschien wel eerder dan je denkt.

More moments

Stay on the map

Schrijf je in en krijg voortdurend interessante blogs, tips & tricks en ervaringen van ondernemers voorgeschoteld.
Schrijf je in