Wat heeft Corona voor effect gehad op fusies of de verkoop van bedrijven? Een actuele opinie over het effect van de pandemie op de M&A sector.

Veranderingen. Ze komen en gaan. Het is niemand ontgaan dat we de afgelopen twee jaar in de ban van corona geweest zijn. En nu kunnen we er niet omheen dat de huidige situatie in Oekraïne zorgwekkend is. Maar niet iedereen ervaart deze veranderingen hetzelfde. Wat zijn de gevolgen geweest voor fusies en overnames tijdens de pandemie? En welke vooruitzichten kunnen we verwachten net na de pandemie? Terwijl de situatie in Oekraïne ongetwijfeld ook op de M&A sector haar invloed heeft. We nemen een duik in het moment. De ‘Corona-after’.

Aangepast aan 'het nieuwe normaal'.

Toen alles op slot ging en ‘social distancing’ de norm werd, ging menig ondernemer op zoek naar alternatieven. Digitale alternatieven. Om zo – toch nog, of gewoon – door te kunnen gaan met de werkzaamheden. Zo werd digitalisering meer dan het al was een extra interessante factor in de M&A sector. Wat opvalt, is dat bedrijven die al ver waren met digitalisering, aantrekkelijke overnamekandidaten werden of zijn geworden. Doordat zij al aangepast waren aan ‘het nieuwe normaal’. Voorbereid en ingedekt. Capabel om functionerend te blijven in weer en wind.

Tijdens het begin van de pandemie werden veel overnameprocessen stopgezet. Maar toen duidelijk werd dat slechts een beperkt aantal sectoren hard geraakt werden, kwam de overnamemachine weer op gang. Gesteund door forse economische groei, lage rentes en overvloeidig kapitaal steeg het aantal overnames tijdens Corona sterk in vergelijking tot andere periodes. Storm na de stilte, of storm tijdens de stilte?

Geen sector hetzelfde.

Net wanneer het lijkt alsof we weer terug naar ons ‘oude normaal’ kunnen keren, welt de onzekere situatie in Oekraïne op. Zullen we dan dezelfde dealvolumes terugzien als het gaat om fusies of overnames? Of zal juist hierdoor elke transactie nog nauwkeuriger afgewogen worden gezien de dreigende situatie? Belangrijke stelregel is: algehele onzekerheid is meestal niet het beste moment. Als je als ondernemer zoekt naar het juiste moment voor de verkoop van je bedrijf is het dus niet vreemd dat je in zo’n situatie wacht. Maar een tweede belangrijke stelregel is: er is geen sector hetzelfde. Je ogen open houden en je voorbereidingen treffen voor het moment dat het zich ineens aandient, kunnen natuurlijk nooit kwaad.

More moments

Stay on the map

Schrijf je in en krijg voortdurend interessante blogs, tips & tricks en ervaringen van ondernemers voorgeschoteld.
Schrijf je in