In de M&A-wereld zijn we dol op afkortingen en vaktermen. Maar zelfs als we er niet dol op zijn, worden deze nog even vaak gebruikt. Het lijkt wel alsof er een aparte taal wordt gesproken die voor ‘buitenstaanders’ maar lastig te begrijpen is. Echter is het wel van belang om die taal te spreken als je je waagt in, wat het lijkt, ‘a closed community’. Gelukkig hoeft het niet ingewikkeld te zijn en lichten wij deze termen en afkortingen maar al te graag toe. Zodat je nog beter voorbereid bent op jouw moment.

De overdracht van een onderneming kan op twee manieren plaats vinden: middels een aandelentransactie of via een activa-passiva transactie. Beide vormen hebben diverse voor- en nadelen, waarbij het voordeel voor de ene partij in sommige gevallen resulteert in een nadeel voor de andere partij. In onderhandelingen is het dan ook van groot belang om goed inzichtelijk te hebben wat de impact is van een bepaalde transactievorm voor zowel koper als verkoper. In dit artikel lichten we kort toe wat beide transactievormen inhouden en wat de voor- en nadelen zijn van de desbetreffende transactievorm.